Selec Language
จันแก้ว เดเวลอปเมนท์

            เราคือ

         เราเริ่มจากการทำงานออกแบบ โดยเชี่ยวชาญเรื่องบ้านพักอาศัย  และเริ่มทำงานก่อสร้างเพื่อสามารถควบคุม

         คุณภาพของงานตามที่ได้ออกแบบ เรามีผลงานอสังหาริมทรัพย์ ทำโครงการ " บ้านสร้างเสร็จ แล้วขาย" มากมาย

         หลายโครงการ  ลูกค้าบอกตรงกันว่า " แบบเราไม่เหมือนใคร" 

         - งานดีไซน์ของเรา มีเอกลักษณ์ เห็นแล้วจดจำได้  ไม่จำเจ  ให้บ้านคุณไม่เหมือนใคร 

         - เราเข้าใจในการจัดพื้นที่ใช้สอย โดยคำนึงถึงชีวิตประจำวันที่คุณใช้มัน

         - เราเข้าใจในวัสดุที่เลือกใช้ บางอย่างต้องการความสวยงาม บางอย่างต้องการความคงทน  ทุกอย่าง เราจัดการ 

         ให้เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ 

 

            จุดเริ่มต้นของการสร้างบ้าน 

         การเริ่มสร้างบ้าน จะประกอบด้วยงานหลายส่วน และมีความยุ่งยาก ของขั้นตอน และต้องประสานงาน กับหลายหน่วยงาน เช่น

         สถาปนิก วิศวกร หน่วยงานราชการ ธนาคาร และผู้รับเหมา และผู้รับเหมาย่อย เจ้าของบ้านจะต้องมีความรู้พื้นฐานในแต่ละส่วน 

         มากทีเดียว หากจะต้องจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ และแม้ จะมีความรู้อยู่บ้าง แต่ก็อาจหลีกเลี่ยงปัญหา ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ 


         เข้ามาได้ยากอยู่ดี หลายครั้งเรามักตัดสินใจจากทางเลือกที่คิดว่าจะประหยัดกว่า  แต่การสร้างบ้านหลังนึง เงินที่จ่ายไม่ใช่ 

        ปัจจัยสำคัญที่สุดในการที่เราต้องใช้งานบ้านหลังนี้ไปอีก 20ปี 30ปี หรือชั่วชีวิตเรา ประสบการณ์การทำ งานและความเชี่ยวชาญ 

        การจัดการ การบริหาร เทคนิกการก่อสร้าง ความรอบรู้เรื่องวัสดุ ของมืออาชีพ ให้คุณได้มากกกว่าที่คุณคิด 

 
 
 

เรื่องกวนใจ

              ภาคออกแบบ
 
          -  การใช้บริการ สนง.ออกแบบ   ไม่ได้การันตีว่า....จะถุกใจคุณ
          -  คนทำงานที่ขาดประสบการณ์....จะทำให้คุณเสียเวลา
          -  หลายครั้งมักจบที่ ความเข้าใจไม่ตรงกัน ระหว่างความต้องการของลูกค้า และสุนทรียภาพของผู้ออกแบบ
 

                 ภาคก่อสร้าง
 
            -  การจัดหาผู้รับเหมา หรือช่างมาทำตามแบบที่หามาได้
            -  ผู้รับเหมาไม่ทำตามแบบ หรือ ใช้ของไม่ตรงตามเสปค
            -  ผู้รับเหมาทิ้งงาน เกิดจากความไม่รับผิดชอบ หรือ ปัญหาด้านการเงินของผู้รับเหมา
            -  เวลามากมายที่เสียไป  คุณต้องเสียเวลาในการกำกับ ควบคุมงานของช่าง และคุณภาพงานที่เกิดขึ้น ซึ่งผลลัพท์อาจไม่ได้สอดคล้องกับเวลาที่คุณเสียไป
            -  การจัดการที่ขาดประสบการณ์  จะทำให้คุณเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา
 
 
 

ข้อควรรู้
 
 
 


                      เอกสารต้องจัดเตรียม เพื่อประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง

          -  สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ปลูกสร้างทุกหน้า ขนาดเท่าต้นฉบับ จำนวน 5 ชุด

          -  สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน 5 ชุด

          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน 5 ชุด 

          -  สำเนาใบเสร็จเสียภาษีที่ดิน (ภาษีบำรุงท้องที่) ปีล่าสุด 

 

http://junkaew.com/

© 2017 copyright. All Rights Reserved. Powered by webservice.